Jij bent van getrouwheid en rechtmatigheid. Als voorwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement presenteer jij je bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde controles.

De opdrachtgever;

De opdrachtgever betreft de gemeente Rotterdam. Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van de afdeling Financial Audit (FA) periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn.

De kerntaken zijn:

 • Opstellen jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse.
 • Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de aanwezigheid van noodzakelijke interne beheersmaatregelen;
 • Analyse van processen of het mogelijk is om in plaats van gegevensgericht systeemgericht te controleren. Op basis hiervan worden (geĆ¼niformeerde) controlewerkplannen opgesteld;
 • Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles.
 • Uitvoeren van kwaliteitsbeoordeling van controledossiers;
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant;
 • Vindplaats voor de accountant voor (de review op de) controledossiers;
 • Opstellen van werkplanningen en periodieke monitoring van de voortgang.

De taak van de afdeling FA richt zich in de kern op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van processen en systemen. Kloppen de cijfers en zijn deze langs de lijn van wet- en regelgeving via processen tot stand gekomen en gepresenteerd. De aard van de werkzaamheden is daarbij vooral cyclisch, terugkerend van aard.

De afdeling Financial Audit bestaat uit ca. 50 fte. De afdeling bestaat uit 3 teams van 10-15 fte, elk aangestuurd door een coƶrdinator.

De functie;

De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit (FA). De controle is met name gericht op controlewerkzaamheden die gebaseerd zijn op concernbrede risicoanalyses of op de risicoanalyse van de gemeenschappelijke regeling.

Als Financial Auditor lever je een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en de planning en opzet van de controles. Je voert zelfstandig complexe controles uit op risicovolle processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Daarbij geef je adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen. Je neemt deel aan werk- en projectgroepen.

Je opereert je in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Kennis van auditmethodieken en -technieken weet je effectief toe te passen voor succes in deze omgeving.

Doel van de functie:

 • Toetsen van de werking van de interne beheersmaatregelen bij risicovolle processen en systemen ā€“ maakt deel uit van gemeentelijke controletoren;
 • Uitvoeren van systeemgericht en/of gegevensgerichte werkzaamheden bij verschillende processen;
 • Verstrekken advies voor het (tijdig) bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden in voordoen;

Wat wordt er van jou verwacht?

Je bent een ervaren auditor die zelfstandig, maar ook in teamverband, complexe opdrachten uitvoert met oog voor deadlines, goed conceptueel vermogen heeft, adviesvaardigheid bezit om bevindingen goed over te kunnen dragen aan de organisatie. Het is van belang dat je planmatig kunt werken en je oordeel vormt op basis van vaktechnische kaders.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde WO-opleiding;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als financial auditor van gemeenten op processen binnen sociale domein of gemeenschappelijke regeling met hierbij de volgende werkzaamheden:
 • Uitvoeren van financiĆ«le (proces)controles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles;
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een gemeentelijke, gemeenschappelijke regeling dan wel overheidsorganisatie.

Wensen

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding Accountancy of soortgelijk;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als financial auditor;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, met BBV-regelgeving;
 • Je hebt werkervaring met het opstellen van jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse;

Het aanbod;

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zoā€™n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

 • Werklocatie: Wisselende werklocaties in Rotterdam;
 • Startdatum: Per direct;
 • Aantal uren: 36 uur per week;
 • Duur opdracht: 6 maanden;
 • Verlengingsoptie: Ja, namelijk 2 x 6 maanden;
 • ZZP: Nee, geen mogelijkheid.

Herken jij jezelf in dit profiel en wil je graag aan de slag bij de Gemeente Rotterdam? Dan zien wij graag jouw Curriculum Vitae tegemoet. Deze kun je mailen naar; info@selectvitae.nl

Soraya van der Veldt is contactpersoon voor deze functie en staat jou graag te woord. Je kunt haar bereiken op het nummer; 06-81955969.

! Let op, de sluitingsdatum voor deze vacature is 9 juli;